نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
15,95€
1 سال
15,95€
1 سال
15,95€
1 سال
.net
18,95€
1 سال
18,95€
1 سال
18,95€
1 سال
.org
18,95€
1 سال
18,95€
1 سال
18,95€
1 سال
.biz
23,95€
1 سال
23,95€
1 سال
23,95€
1 سال
.info
25,95€
1 سال
25,95€
1 سال
25,95€
1 سال
.de
8,95€
1 سال
8,95€
1 سال
8,95€
1 سال
.at
24,95€
1 سال
24,95€
1 سال
24,95€
1 سال
.be
18,95€
1 سال
18,95€
1 سال
18,95€
1 سال
.berlin
72,95€
1 سال
72,95€
1 سال
72,95€
1 سال
.ch
26,95€
1 سال
26,95€
1 سال
26,95€
1 سال
.cologne
39,95€
1 سال
39,95€
1 سال
39,95€
1 سال
.com.de
14,95€
1 سال
14,95€
1 سال
14,95€
1 سال
.cz
46,95€
1 سال
46,95€
1 سال
46,95€
1 سال
.email
29,95€
1 سال
29,95€
1 سال
29,95€
1 سال
.eu
13,95€
1 سال
13,95€
1 سال
13,95€
1 سال
.fr
54,95€
1 سال
54,95€
1 سال
54,95€
1 سال
.gmbh
49,95€
1 سال
49,95€
1 سال
49,95€
1 سال
.it
39,95€
1 سال
39,95€
1 سال
39,95€
1 سال
.koeln
38,95€
1 سال
38,95€
1 سال
38,95€
1 سال
.lu
79,95€
1 سال
79,95€
1 سال
79,95€
1 سال
.name
18,95€
1 سال
18,95€
1 سال
18,95€
1 سال
.news
46,95€
1 سال
46,95€
1 سال
46,95€
1 سال
.nl
29,95€
1 سال
29,95€
1 سال
29,95€
1 سال
.nrw
66,95€
1 سال
66,95€
1 سال
66,95€
1 سال
.online
60,95€
1 سال
60,95€
1 سال
60,95€
1 سال
.pl
79,95€
1 سال
79,95€
1 سال
79,95€
1 سال
.ruhr
46,95€
1 سال
46,95€
1 سال
46,95€
1 سال
.sk
75,95€
1 سال
75,95€
1 سال
75,95€
1 سال
.tips
29,95€
1 سال
29,95€
1 سال
29,95€
1 سال
.wien
61,95€
1 سال
61,95€
1 سال
61,95€
1 سال
.consulting
43,95€
1 سال
43,95€
1 سال
43,95€
1 سال
.cloud
35,95€
1 سال
35,95€
1 سال
35,95€
1 سال
.shop
75,95€
1 سال
75,95€
1 سال
75,95€
1 سال
.photography
29,95€
1 سال
29,95€
1 سال
29,95€
1 سال
.us
34,95€
1 سال
34,95€
1 سال
34,95€
1 سال
.lc
46,95€
1 سال
46,95€
1 سال
46,95€
1 سال
.finance
71,95€
1 سال
71,95€
1 سال
71,95€
1 سال
.rocks
22,95€
1 سال
22,95€
1 سال
22,95€
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود