ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
14,95€
1 سال
14,95€
1 سال
14,95€
1 سال
.net
14,95€
1 سال
14,95€
1 سال
14,95€
1 سال
.org
16,95€
1 سال
16,95€
1 سال
16,95€
1 سال
.biz
18,95€
1 سال
18,95€
1 سال
18,95€
1 سال
.info
17,95€
1 سال
17,95€
1 سال
17,95€
1 سال
.de
7,95€
1 سال
7,95€
1 سال
7,95€
1 سال
.at
22,95€
1 سال
22,95€
1 سال
22,95€
1 سال
.be
18,95€
1 سال
18,95€
1 سال
18,95€
1 سال
.berlin
54,95€
1 سال
54,95€
1 سال
54,95€
1 سال
.ch
19,95€
1 سال
19,95€
1 سال
19,95€
1 سال
.cologne
28,95€
1 سال
28,95€
1 سال
28,95€
1 سال
.com.de
14,95€
1 سال
14,95€
1 سال
14,95€
1 سال
.cz
46,95€
1 سال
46,95€
1 سال
46,95€
1 سال
.email
24,95€
1 سال
24,95€
1 سال
24,95€
1 سال
.eu
10,95€
1 سال
10,95€
1 سال
10,95€
1 سال
.fr
54,95€
1 سال
54,95€
1 سال
54,95€
1 سال
.gmbh
37,95€
1 سال
37,95€
1 سال
37,95€
1 سال
.it
39,95€
1 سال
39,95€
1 سال
39,95€
1 سال
.koeln
28,95€
1 سال
28,95€
1 سال
28,95€
1 سال
.lu
79,95€
1 سال
79,95€
1 سال
79,95€
1 سال
.name
18,95€
1 سال
18,95€
1 سال
18,95€
1 سال
.news
38,95€
1 سال
38,95€
1 سال
38,95€
1 سال
.nl
29,95€
1 سال
29,95€
1 سال
29,95€
1 سال
.nrw
51,95€
1 سال
51,95€
1 سال
51,95€
1 سال
.online
51,95€
1 سال
51,95€
1 سال
51,95€
1 سال
.pl
79,95€
1 سال
79,95€
1 سال
79,95€
1 سال
.ruhr
45,95€
1 سال
45,95€
1 سال
45,95€
1 سال
.sk
74,95€
1 سال
74,95€
1 سال
74,95€
1 سال
.tips
24,95€
1 سال
24,95€
1 سال
24,95€
1 سال
.wien
48,95€
1 سال
48,95€
1 سال
48,95€
1 سال
.consulting
36,95€
1 سال
36,95€
1 سال
36,95€
1 سال
.cloud
34,95€
1 سال
34,95€
1 سال
34,95€
1 سال
.shop
67,95€
1 سال
67,95€
1 سال
67,95€
1 سال
.photography
23,95€
1 سال
23,95€
1 سال
23,95€
1 سال
.us
34,95€
1 سال
34,95€
1 سال
34,95€
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains